Offertförfrågan

Vår process
Med hjälp av satellitbilder ritar vi upp ert hus och skickar därefter över ett kostnadsförslag samt produktionsprognoser som visar hur en anläggning hos er kan se ut. Vi gör gärna en föranmälan tidigt i processen, dels för att få veta förutsättningarna för er fastighet men också för att nätägarna i vissa fall tar god tid på sig att återkomma med ett svar.

När vi fått ett installationsmedgivande för er fastighet kommer ni att få ett mer detaljerat förslag och utifrån det så bestämmer vi tillsammans hur er anläggning ska utformas. När vi är överens om detaljerna får ni en offert som ni sen väljer att tacka ja eller nej till.

För att få ett kostnadsförslag samt produktionsprognoser mailar ni följande till lotta@klovsta-energi.se:
– i ämnesraden: stad och adress
– kontaktuppgifter
– antal fastighetsägare

Föranmälan
Det är nätägaren som bestämmer om och hur stor anläggning ni får installera. För att vi ska få installera en solcellsanläggning hos er behöver vi alltså få tillstånd från nätägaren. Det får vi genom att göra en föranmälan till nätägaren och ansöka om installationsmedgivande.

Hos oss är en föranmälan kostnadsfri och icke bindande både mot oss och mot nätägaren. Vi har alltså ingen affärsförbindelse innan ni har accepterat en offert från oss.

Information för att göra en föranmälan skickas till lotta@klovsta-energi.se.

Vattenfall
För ansökan hos Vattenfall behövs följande information:
– anläggning-id (18 siffror från fakturan: 735999100..osv),
– storlek på säkring (står på fakturan)
– namn på den som står på abonnemanget (står på fakturan).

Telge Nät
Telge Nät kräver att den som står på abonnemanget hos dem signerar föranmälan innan den skickas in. Detta görs via Bank-ID.

För ansökan hos Telge Nät behövs följande information:
– anläggnings-id (18 siffror från fakturan: 735999248…osv)
– storlek på säkring (står på fakturan; logga in och titta på fakturan på Telge Näts hemsida)
– namn på den som står på abonnemanget (står på fakturan)
– telefonnummer till abonnenten.

Rulla till toppen